Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem az ország egyik legpatinásabb intézménye 1769-ig visszanyúló gyökereivel és 243 éves múltjával.
Az egyetem jól fókuszált tevékenységet folytat, hat kara, az Általános Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar, a Testnevelési és Sporttudományi Kar, az Egészségtudományi Kar, az Egészségügyi Közszolgálati Kar, valamint a Doktori Iskola tevékenysége az egészséges élet koncepciója köré csoportosul.
Magyarország egyik legjelentősebb egyeteme: hat karán összesen mintegy tízezer munkatárs dolgozik, ebből 1200 orvos, oktató, kutató.
Az egyetem K+F+I tevékenysége jelentős eredményeket tud felmutatni: a K+F+I index alapján az egyetem az öt legjobb magyarországi egyetem egyike, kutatói éves szinten 1300 publikációt és 2000 körüli impakt faktort "termelnek".
Az egyetem számos európai és tengeren túli partnerével működtet közös mobilitási programokat, ezek közül is kiemelhető a Heidelberg-i és Freuburg-i Egyetemmel való kapcsolat.

Szent István Egyetem

Szent István Egyetem hazánk legnagyobb agrárjellegű felsőoktatási intézménye, 6 karral, közel 20 ezer hallgatóval.
Az Egyetem a felsőoktatási intézmények integrációs programjának részeként a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, az Állatorvos-tudományi Egyetem, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, a Jászberényi Tanítóképző Főiskola, valamint az Ybl Miklós Műszaki Főiskola szervezeti integrációjával 2000. január 1-jén jött létre.
Az Egyetem struktúrája először 2003-ban módosult, amikor a budai kampusz három kara (volt Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem) kivált, melynek eredményeként 2008 végéig a SZIE hat karral, négy kampuszon működött.
2009. január 1-jei hatállyal a Tessedik Sámuel Főiskola (TSF) Tessedik Sámuel Egyetemi Központ (TEK) néven három karral és egy intézettel beolvadt a SZIE- be.
A 2011-es év további intézményi integrációt tett szükségessé: október 1-jével az Alkalmazott Bölcsészeti Kar beolvadt a Pedagógiai Karba és Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar néven szarvasi központtal működik. A Víz- és Környezetgazdálkodási Kar valamint az Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézet pedig a Gazdasági Karba beolvadva Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar néven békéscsabai központtal folytatja tevékenységét.
A karok feladatrendszere, szervezete és működése az utóbbi évtizedben jelentősen módosult, alkalmazkodva a megváltozott társadalmi és gazdasági környezethez.
Jelenleg a SZIE hét kampuszon, hét karral várja leendő hazai és nemzetközi hallgatóit egyaránt.
(forrás: http://szie.hu/A_Szent_Istvan_Egyetemrol/Preambulum)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2011-ben szeptemberében 230-ik tanévét kezdte. Hosszú út vezetett az 1782-ben alapított, a mérnökképzést egyetemi szintre emelő, Európában első polgári mérnökképző intézettől, a néhány oktatóval és tízegynéhány hallgatóval alapított Institutum Geometricum-tól a mai, több mint huszonnégyezer hallgatót és több mint ezer oktatót foglalkoztató, jelentős hazai és nemzetközi elismertséggel rendelkező egyetemig. A jelenlegi, nyolc karral működő struktúra 1998-ban alakult ki.

Magyar Tudományos Akadémia

A Magyar Tudományos Akadémia mára Magyarország legmagasabb szintű tudományos testületévé vált. A tudományok művelésével, támogatásával és képviseletével, eredményeinek terjesztésével foglalkozó tudományos köztestület önkormányzati elven működik. Az MTA nemcsak a hazai tudományos kutatások szervezésében vesz részt, hanem a magyar tudomány nemzetközi kapcsolatainak erősítésében is, elősegíti a tudományos közélet tisztaságát, őrködik a szellemi munka és alkotás, a tudomány értékeinek elismerése felett, támogatja a fiatal kutatók tudományos tevékenységét.
(forrás: http://mta.hu/cikkek/akademiarol__22321)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
A projektben résztvevő konzorciumi tagok szoros munkakapcsolatban vannak egymással. A projekt előrehaladást, a kapott eredmények beépítését a képzésekbe, a tudomány- és projektmenedzsment ismereteket a SE koordinálja és irányítja, és biztosítja a konzorciumi partnerek számára.