A projekt alapvető célja, hogy a globális klímaváltozás egyes hatásait vizsgálja humán egészségügyi, állategészségügyi és környezetbiztonsági aspektusból. A 29 hónapos futamidő alatt a modern kutatás- és tudománymenedzsment eszközök alkalmazásával kívánjuk a projektben elvégzett munkát és eredményeket kommunikálni és széles körben ismertté tenni. A kísérletes munka során kapott eredmények feldolgozásához a bioinformatika adta lehetőségeket kívánjuk felhasználni, míg a disszeminációhoz a tudomány- és projektmenedzsment modern elemeit vezetjük be és alkalmazzuk.

A globális klímaváltozás számos hatása ismert, melyek az elmúlt években nagy nyilvánosságot kaptak. A globális klímaváltozási modellek előrejelzései alapján az általános hatások az alábbiakban foglalhatók össze:
a) a szárazföldi területek többségén melegedés prognosztizálható
b) a globális tengerszint emelkedése 0,1-0,9 méterrel
c) a csapadék mennyiség globális szinten emelkedő tendenciát mutat
Ezeknek a változásoknak a hatásait egyenlőre előre jelezni lehetséges csupán, viszont számos olyan tény áll rendelkezésre, melyekre alapozva reális célként fogalmazódik meg ezen hatások előrejelzése, monitoringja és befolyásolása-kezelése.

A projekt fő célja a felsőoktatási intézményekben működő transznacionális, innovatív kutatói teamek közreműködésével megvalósuló komplex alap és ipari kutatási projektek támogatása és kapcsolódó kutatás menedzsment kapacitások fejlesztése, a kutatás-fejlesztés piaci lábának erősítése az adott kutatási területek hosszú távú finanszírozása érdekében.
A projekt további célja a hazai kutatások nemzetközi beágyazódásának elősegítése. A nemzetközi kutatásokhoz való kapcsolódás prioritás: az Európai Unió közösségi pályázataiban való részvétel, így például a 7. Kutatási Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram (FP7), a jövőbeli Horizon 2020 (FP8) programjaiban való közreműködés kiemelt jelentőségű a felsőoktatási kutatások finanszírozásának biztosítása szempontjából.
A projekt célja továbbá, hogy a támogatott kutatási fejlesztési projektek lehetőséget teremtsenek a kutatójelöltek és a fiatal kutatók számára, nemzetközi kutatási programokban történő részvételre.